Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: 
24/2008
Data publikacji: 
czwartek, Październik 9, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2008 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o., której jedynym Wspólnikiem jest Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w Likwidacji, będąca spółką zależną od Hutmen S.A., podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki ZELA Szopienice Sp. z o.o. i otwarcia jej likwidacji oraz uchwałę w sprawie powołania likwidatora Spółki w osobie Pana Kazimierza Kwaśniaka. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego w Katowicach. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 RMF z dnia 19 października 2005 r.