Historia

1918 rok

Na terenie obecnego zakładu Hutmen sp. z o.o. powstaje zakład hutniczy Metallhüttenwerke  Schaefer & Schael, zajmujący się produkcją stopów łożyskowych, drukarskich oraz brązów.

1946 rok

W czasie II wojny światowej zakład produkcyjny został zniszczony. W 1945 r. podjęto decyzję o jego odbudowie, dzięki czemu w 1946 r. nowy zakład produkcyjny rozpoczyna swoją działalność.

1946 - 49

Okres rozbudowy zakładu i poszerzania asortymentu o spoiwa cynowo-ołowiowe, brązy odlewnicze, brązy w postaci wałków i tulei, stopy aluminiowe. Rozpoczęcie produkcji miedzi konwertorowej.  

1950 - 62

I etap rozbudowy i uruchamiania nowych wydziałów: odlewni wlewków; tłoczni; ciągarni rur i prętów; ciągarni drutów; rafinerii miedzi. Wybudowanie odpylni gazów z pieców szybowych – niezmiernie ważnej dla ochrony środowiska.  
W 1952 r. uruchomienie pierwszej prasy do wyciskania rur i prętów - rozpoczęcie produkcji wyrobów plastycznych.

1961 rok
Dotychczasowa nazwę zakładu Prasownia Metali i Rafineria “Wrocław” zmienia się na  Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "HUTMEN".

1968-1972
Drugi etap największej rozbudowy Hutmenu. Powstają kolejne nowe hale produkcyjne: tłoczni –ciągarni; zautomatyzowana linia odlewania  ciągłego pionowego wlewków mosiężnych; odpylnia; obiekty pomocnicze, magazyny.

1973-1987
Modernizacja zakładu, unowocześnianie technologii i jakości wyrobów. Uruchomienie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, niezbędnego do wspomagania zarządzania firmą.

1989-1991
Reorganizacja zakładu skoncentrowana na zwiększenie produkcji plastycznej. 

1992

2.03.1992 r. – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego - Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "HUTMEN", w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa po nazwą HUTMEN S.A.

1992-1996

Przebudowa linii technologicznej rur miedzianych w kierunku produkcji rur miedzianych przeznaczonych na instalacje. Zainstalowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń spełniających wymogi ochrony środowiska i gwarantujących uzyskanie wysokiej jakości wyrobów, odpowiadającej światowym standardom. Modernizacja technologii produkcji płaskowników miedzianych oraz drutów mosiężnych i brązowych.

1997

Debiut HUTMENU na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

1998

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9002. Zainstalowanie konwertora obrotowego z górnym dmuchem

Lata 2000-2004

Dalsza restrukturyzacja zakładu. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania IFS Applications przeznaczonego do informatycznego zarządzania dystrybucją i finansami.

2003 - Spółka Impexmetal S.A. dominującym akcjonariuszem Hutmen S.A.

Lata 2005 –2009

Utworzenie Grupy Kapitałowej Hutmen, wspólnie z Walcownią Metali „Dziedzice” S.A. oraz HMN „Szopienice” S.A., w której Hutmen jest głównym akcjonariuszem. Dalsza restrukturyzacja Hutmenu – przeniesienie produkcji wyrobów z mosiądzu do WM „Dziedzice” S.A.  

Lata 2010-obecnie

Rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych w Hutmen S.A. i w Grupie Kapitałowej Hutmen.

Obecnie GK Hutmen tworzą spółki: Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A., MBO-Hutmen jv Sp. z o.o.

2017

Boryszew S.A. i spółki zależne z Grupy Kapitałowej Boryszew są jedynym akcjonariuszem Hutmen S.A.

IV 2017 - zniesienie dematerializacji akcji Hutmen S.A.