Informacja o decyzji KNF o umorzeniu postępowania administracyjnego

Numer raportu: 
60/2015
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 17, 2015
Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2015 z dnia 3 listopada br., Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia br. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Hutmen S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2015 r. przez Hutmen S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne