Informacja o decyzji KNF w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

Numer raportu: 
11/2017
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 28, 2017
Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 10 lutego 2017 r. w sprawie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. decyzji o zezwoleniu Spółce na przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia 2017 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.