Informacja o ofercie nabycia akcji spółki zależnej od Emitenta

Numer raportu: 
51/2015
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 17, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęła od spółki Karo BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oferta nabycia akcji spółki WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (spółki zależnej od Emitenta). Przedstawiona oferta ma charakter niewiążący. Zarząd Hutmen S.A., po zapoznaniu się z przesłaną ofertą, podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego pakietu akcji WM Dziedzice S.A. Na dzień publikacji raportu Hutmen S.A. posiada 8 511 231 sztuk akcji spółki WM Dziedzice S.A., stanowiących 71,30% kapitału zakładowego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne