Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego

Numer raportu: 
37/2015
Data publikacji: 
wtorek, Wrzesień 15, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wydanego w dniu 29 czerwca 2015 r. o zmianie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 r. (o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 17 lutego br.), polegającej na zabezpieczeniu roszczenia czterech akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.