Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza

Numer raportu: 
8/2015
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 30, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy z dnia 22 stycznia br. o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.