Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza

Numer raportu: 
12/2015
Data publikacji: 
wtorek, luty 17, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, wydanego w dniu 10 grudnia 2014 r. o oddaleniu wniosku czterech akcjonariuszy o zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. oraz odpis zażalenia w tym zakresie wniesionego przez ww. akcjonariuszy w dniu 23 grudnia 2014 r. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.