Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa akcjonariuszy

Numer raportu: 
52/2015
Data publikacji: 
czwartek, Listopad 19, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie w sprawie z powództwa akcjonariuszy Spółki o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. W wydanym wyroku Sąd oddalił powództwo w całości. Wyrok nie jest prawomocny. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.