Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniących obowiązki zarządcze

Numer raportu: 
3/2017
Data publikacji: 
niedziela, Styczeń 17, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała od Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z nabyciem przez ww. podmiot w dniu 17 stycznia 2017 roku akcji Emitenta. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.