Informacja o wartości skonsolidowanych przychodów netto Grupy Kapitałowej Hutmen

Numer raportu: 
29/2007
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen SA przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług Grupy Kapitałowej Hutmen. Skonsolidowane przychody netto, ze sprzedaży zrealizowanej w miesiącu lutym 2007 roku, wyniosły 120.406 tys. PLN i były wyższe o 18.059 tys. PLN - tj. o 17,64%, w porównaniu do przychodów osiągniętych w lutym 2006 roku.

W okresie styczeń – luty 2007 roku, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 255.535 tys. PLN i były wyższe o 48.008 tys. PLN – tj. o 23,13%, w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe