Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ

Numer raportu: 
3/2015
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 9, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z powództwa jednego z akcjonariuszy dotyczącego stwierdzenia nieważności (lub ewentualnie uchylenia) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. (o której uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 31 października 2014 r.) oraz dotyczącego zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie ww. uchwały. Sąd wyznaczył 2-miesięczny termin na udzielenie odpowiedzi na ww. pozew oraz 30-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie. Podstawa prawna: §38 ust 1 pkt 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.