Informacje o powołanaych Członkach Zarządu

Numer raportu: 
42/2007
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 25, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje informacje o Członkach Zarządu, którzy zostali powołani do jego składu z dniem 1 maja 2007 roku.  PIOR GÓROWSKI

WYKSZTAŁCENIE

Studia wyższe Kierunek: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny- 1989/1994

Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Gospodarki Światowej – 2003/2004

Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Katedra Zarządzania w Gospodarce - 2002/2003

SZKOLENIA

• Kurs zarządców nieruchomości (Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie – luty 2003),
• Kurs syndyków (Stowarzyszenie Syndyków Polskich Zarząd Główny w Krakowie – październik 2002)
• Kurs dla likwidatorów spółek prawa handlowego (Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie - maj 2002),
• Kurs w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (Centrum Prywatyzacji w Warszawie – październik 1998)
• Kurs w zakresie zarządzania finansami (Centrum Prywatyzacji w Warszawie – czerwiec 1998)
• Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (Ministerstwo Skarbu Państwa – lipiec 1997)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

• Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. – Członek Zarządu od 13.04.2007r.
• Walcownia Metali DZIEDZICE S.A.
Prezes Zarządu – Dyrektor Finansowy od 14.09.2006r.
p.o. Prezesa Zarządu – Dyrektor Finansowy – 13.01.2006r. do 14.09.2006r.
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy – 30.07.2003r. – 13.01.2006r.
• Huta ANDRZEJ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem - Prezes Zarządu 19.12.2001r. do 31.05..2003r
• Ministerstwo Skarbu Państwa – 13.01.1997r. -31.12.2001r.

PEŁNIONE FUNKCJE

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Temer Sp. z o.o. we Wrocławiu,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej „Andrzej-PUT” sp. z o.o. w Zawadzkiem,
• Członek  Rady Nadzorczej Spółki Finansowa S.A. w Katowicach,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach,
• Członek Rady Nadzorczej HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna S.A. w Dąbrowie Górniczej,
• Wiceprzewodniczący Huty ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej PWW POLMOS S.A. w Siedlcach,
• Członek Rady Nadzorczej POLLENA ŚCINAWA S.A. w Scinawie,
• Członek Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek do Drewna REMA S.A. w Reszlu,

Marcin Walczak

Wykształcenie:
Akademia Ekonomiczna im. O. Lange’go we Wrocławiu
Wydział Zarządzanie i Informatyka, specjalizacja Finanse i Bankowość
tytuł magistra w zakresie finansów i rachunkowości (1999)

Doświadczenie zawodowe:
2003 – 2007 Fomar Borg Automotive S.A. (wcześniej Fomar Roulunds S.A.), Grupa A.P. Moller, Dania, Dyrektor Handlowy
2001 – 2003 DNet Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
1999 – 2000 Deawoo Corporation Sp. z o.o. – International Sales Manager

Pełnione funkcje:
Fomar Roulunds S.A. - Członek Zarządu

Podstawa prawna