Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2007 r.

Numer raportu: 
10/2008
Data publikacji: 
środa, Maj 21, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie rocznym zawierającym jednostkowe sprawozdanie finansowe Hutmen S.A. sporządzone za 2007 rok, omyłkowo nie umieszczono pliku zawierającego pismo Prezesa Zarządu. Raport roczny Hutmen S.A., uzupełniony o plik zawierający pismo Prezesa Zarządu zostanie opublikowani w dniu dzisiejszym. Pozostałe elementy korygowanego raportu rocznego pozostają niezmienione.