Korekta raportu bieżącego nr 20/2007

Numer raportu: 
21/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 12, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu koryguje treść, opublikowanego w dniu dzisiejszym, raportu bieżącego nr 20/2007. Na skutek błędu przy kopiowaniu danych, została podana nieprawidłowa wartość stopy redukcji zapisów na akcje. Prawidłowy zapis ma następującą treść:
4. Stopa redukcji zapisów na akcje:
Stopa redukcji przydziałów na akcje serii D, na które zostały złożone zapisy dodatkowe wyniosła 99,73%
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 20/2007 nie ulegają zmianom.

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.10.2005 r.