Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2012

Numer raportu: 
22/2012
Data publikacji: 
środa, Listopad 14, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie koryguje treść opublikowanego w dniu 12 listopada 2012 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2012. W skróconym sprawozdaniu finansowym Hutmen S.A. omyłkowo nie umieszczono sprawozdania z sytuacji finansowej. Skonsolidowany raport kwartalny, uzupełniony o sprawozdanie z sytuacji finansowej Hutmen S.A. zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym. Pozostałe informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sporządzonym za 3 kwartał 2012 r. pozostają niezmienione. Podstawa prawna § 6 ust. 4 RMF z dnia 19.02.2009 r.