Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.

Numer raportu: 
16/2010
Data publikacji: 
środa, Sierpień 25, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu koryguje treść, opublikowanego w dniu 24 sierpnia 2010 r., skonsolidowanego raportu półrocznego sporządzonego za I półrocze 2010r. Na skutek błędu przy kopiowaniu danych, zostały podane nieprawidłowe wartość wybranych danych finansowych. Prawidłowe wartości wybranych danych finansowych zawierają załączone pliki Pozostałe informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym sporządzonym za I półrocze 2010 r. są umieszczone prawidłowo i nie ulegają zmianom. Podstawa prawna § 6 ust. 1 RMF z dnia 19.02.2009 r.