Laboratorium

Zakres badań i uznanie:

Laboratorium posiada uznania Polskiego Rejestru Statków nr TT/34/710405/16 w zakresie:
  • Badań składu chemicznego (metodą spektrometryczną i/lub klasyczną),
  • Badań własności mechanicznych,
  • Badań metalograficznych,
oraz uznanie nr TT/470/710405/16 w zakresie 
  • Badań prądami wirowymi (ET).
Ponadto realizujemy:
  • badanie wód i ścieków;
  • badania metaloznawcze (między innymi wielkość ziarna „mikro” i „makro”, identyfikacja zanieczyszczeń);
  • badanie zawartości tlenu;
  • badanie zawartości węgla i siarki;
  • usługi pomiarowe: suwmiarki, urządzenia mikrometryczne, przymiary wstęgowe, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze i wysokościomierze czujnikowe itp.
Galeria: