Odpowiedzi na pytania Akcjonaiuszy udzielone w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych

Numer raportu: 
21/2016
Data publikacji: 
poniedziałek, Lipiec 4, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje w załączeniu, na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 12 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.