Odwołanie i powołanie prokurenta

Numer raportu: 
17/2010
Data publikacji: 
piątek, Sierpień 27, 2010
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2010 roku, podjął uchwały w sprawie odwołania prokury udzielonej Panu Zbigniewowi Kamińskiemu oraz udzieleniu prokury Pani Stanisławie Kisielewicz. Udzielona prokura ma charakter łączny tj. do składania oświadczeń w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie prokurenta z Członkiem Zarządu. Poniżej przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanej osoby: Pani Stanisława Kisielewicz WYKSZTAŁCENIE: 2001 – 2002 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Studia Podyplomowe - Analiza ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem III 2001- IX 2001 Akademia Controllingu (stopnie I-V) Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 1980 – 1986 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: III 2001 - do chwili obecnej Główny Specjalista ds. Kontrolingu - HUTMEN Wrocław XII 2000 - II 2001 Kierownik Zespołu ds. Polityki Cenowej i Zabezpieczeń - HUTMEN Wrocław IX 1986 - XI 2000 Specjalista ds. Polityki Cenowej - HUTMEN Wrocław Doświadczenie zawodowe zdobyte w radach nadzorczych: TEMER sp. z o.o.; SUSMED sp. z o.o.; MBO-Hutmen j.v.sp. z o.o. UKOŃCZONE KURSY: III 2008 Rachunkowośc zabezpieczeń Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa X 2007 Zarządzanie ryzykiem finansowym (metal, waluta) MyFinance Sp. z o.o., Warszawa XI 2006 Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie Centrum Treningu Biznesowego, Warszawa V 2006 Rachunkowość zabezpieczeń Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa V 2006 Strategiczne zarządzanie projektami - XIV Kongres Controllerów Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk IV 2004 Finanse i rachunkowość firmy dla menedżerów niefinansistów Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego, Opole I 2004 Konsolidacja sprawozdań finansowych Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa XII 2003 Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Ocena jej kondycji. Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu, Wrocław Pani Stanisława Kisielewicz: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.