POLITYKA PRYWATNOŚCI HUTMEN sp. z o.o.

I.Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez HUTMEN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, udostępnionych przez Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej, danych osobowych, w tym w związku z wykorzystaniem plików cookies, wypełnieniem formularza kontaktowego, zamówieniem newsletteru lub innego przekazania Państwa danych kontaktowych naszym przedstawicielom:

 1. Administratorem danych osobowych jest HUTMEN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886307, REGON: 931023629, NIP: 8960000196, kapitał zakładowy  255.962.700,00 zł wpłacony w całości, telefon: 71 334 87 10, e-mail: biuro.spolki@hutmen.pl.
 2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. w ramach plików cookies - dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych; utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu;
  2. na podstawie Państwa zgody (jeżeli została udzielona) - utrzymywania kontaktów handlowych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni);
  3. dane klientów i kontrahentów - utrzymywania stałych relacji gospodarczych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni) oraz podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), wykonania zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków administratora, w tym w szczególności podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w każdym przypadku - realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, wyłącznie jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania,  pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i doradczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do Sri Lanki, w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Administratora przez zewnętrzny podmiot, usług informatycznych, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie mowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem wymagań RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. pliki cookies - 3 lat od ich pozyskania;
  2. dane uzyskane na podstawie zgody – do czasu jej odwołania;
  3. dane klientów i kontrahentów - przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 9. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II.Zgoda na przekazywanie informacji handlowych

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie informacji handlowych, oświadczenie obejmuje zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

III.Pliki cookies

 1. Witryna internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.