Poręczenie za zobowiązania HMN Szopienice S.A.

Numer raportu: 
47/2007
Data publikacji: 
wtorek, Maj 22, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło drugostronnie podpisane porozumienie, dotyczące udzielenia przez Hutmen S.A. poręczenia za zobowiązania Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Mjr. Karola Woźniaka 12 C, z tytułu transakcji zabezpieczających realizowanych w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A.
Zobowiązania HMN Szopienice S.A. zostały poręczone przez Hutmen S.A. do kwoty 21.875.442,23 złotych, z terminem ważności udzielonego poręczenia do dnia 18 lipca 2007 r.
Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Hutmen S.A. dla HMN Szopienice S.A. wynosi 82.875.442,23 złotych.
Z tytułu udzielonego poręczenia, HMN Szopienice S.A. będzie comiesięcznie wypłacać Hutmen S.A. ustalone przez strony wynagrodzenie.
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. jest podmiotem zależnym od Hutmen S.A.