Postanowienie Sądu Apelacyjnego

Numer raportu: 
34/2015
Data publikacji: 
czwartek, Sierpień 6, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wydanego w dniu 30 lipca 2015 r. o oddaleniu zażalenia Hutmen S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r.) o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.