Powołanie Członków Zarządu Hutmen S.A. kolejnej kadencji

Numer raportu: 
12/2012
Data publikacji: 
czwartek, Maj 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 maja 2012 r., Rada Nadzorcza Hutmen S.A. powołała Zarząd Spółki kolejnej kadencji. Rada Nadzorcza powołała: Pana Jana Ziaję do składu Zarządu kolejnej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Hutmen S.A. Pana Kazimierza Śmigielskiego do składu Zarządu kolejnej kadencji, powierzając mu funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Informacja o Członkach Zarządu kolejnej kadencji: JAN ZIAJA – Prezes Zarządu Hutmen S.A. 1980 – 1985 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu –Studia Magisterskie 1997 – 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu –Studia Doktoranckie 1998 Statistica – sieci neuronowe AGH Kraków 1997 Zarządzanie Strategiczne – UW Wrocław Od 01.09.2011 - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Hutmen S.A. Od 30.100.2008 - Prezes Zarządu Polski Cynk Sp. z o.o, Od 01.12.2007 do 31.08.2011 Prezes Zarządu Dyrektor Generalny ZM Silesia SA Od 09.01.2006 do 30.11.2007 Dyrektor Zarządzający oddziałem Boryszew SA - Huta "Oława" Od 14.02.2005 do 08.01.2006 Walcownia Metali Dziedzice S.A. - Prezes Zarządu Od 17.02.2005 do 08.01.2006 Hutmen S.A. - Prezes Zarządu Od 01.12.2001 do 04.03.2005 Huta "Oława" S.A. - Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. produkcji i handlu Od 21.08.2000 do 30.11.2001 "Hutmen" S.A. Z-ca Dyrektora ds. handlu i marketingu. Od 06.06.1994 do 18.08.2000 Huta "Oława" S.A. - Kierownik handlowy, prokurent. Od 04.06.1997 do 30.09.1999 Zakład Kadmu "Kadm Oława" Sp. z o.o. - Prezes zarządu Od 02.09.1985 do 30.09.1992 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Oławie - Kierownik utrzymania ruchu Przewodniczący Rad Nadzorczych: WM Dziedzice S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, Baterpol S.A. Pan Jan Ziaja nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Kazimierz Śmigielski – Członek Zarządu Hutmen S.A. Wykształcenie: Magister Ekonomii, (1983-1988) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarka Narodowa, (1993-1994) Roczna Szkoła Finansów, Zarządzania i Handlu Zagranicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe: Wrzesień 2011 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Hutmen S.A. Grudzień 2008- wrzesień 2011 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hutmen S.A. Czerwiec 2008 – grudzień 2008 Członek Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu marzec 2006 – czerwiec 2006 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Hutmen S.A. grudzień 2005 – marzec 2006 Członek Zarządu, Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu luty 2005 – sierpień 2005 Członek Zarządu , Dyrektor Ekonomiczny Hutmen S.A. maj 2003 – luty 2005 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Hutmen S.A. maj 1998 – maj 2003 Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny, Hutmen Wrocław luty 1994 - kwiecień 1998 Główny Ekonomista, Prokurent, Hutmen Wrocław styczeń 1990 - styczeń 1994 Kierownik Działu Finansowego, Hutmen Wrocław listopad 1989 - grudzień 1989 Specjalista d/s finansowych, Dział Finansowy, Hutmen Wrocław październik 1988- październik 1989 Samodzielny ekonomista, Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych, Hutmen Wrocław Inne kwalifikacje: październik 2002 Controling - Koncepcje i Wdrożenia, Konferencja - Katedra Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw AE Wrocław czerwiec 2002 Rola najwyższego kierownictwa w znormalizowanych systemach zarządzania, System Zarządzania Jakością ISO 9000 : 2000 ,Wrocław marzec - wrzesień 2001 Controling - V stopni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk kwiecień 2000 Zarządzanie Cash - Flow. Podejście Strategiczne, Konferencja - Institute for International Research, Warszawa luty 1997 Egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Komisja Egzaminacyjna MSP sierpień - październik 1996 Kurs dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek, OTKiE "OTREK" Wrocław czerwiec 1992 Zarządzanie finansami, USW Universitetsseminar der Wirtschaft Wermelskirchen w Niemczech Pan Kazimierz Śmigielski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.