Powołanie osób nadzorujących

Numer raportu: 
64/2007
Data publikacji: 
piątek, Wrzesień 21, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 września 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnie trwającej kadencji następujące osoby: 1. Piotr Szeliga,
2. Kamil Dobies,

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej:

Pan Piotr Szeliga.

Wykształcenie:
1997 – magister ekonomii; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1997 – magister ekonomii, Stockholm University/Stockholm International Banking Institute

Doświadczenie zawodowe:
- od 2003 do chwili obecnej  Impexmetal S.A.
od 6 września 2007 r.  pełni obowiązki Prezes Zarządu Impexmetal S.A.,
od 17 lipca 2007 Członek Zarządu Dyrektor Finansowy,
poprzednio zatrudniony na stanowiskach  Dyrektora Finansowego ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Dyrektora ds. Rachunkowości; od stycznia 2007 r.  p.o. Dyrektora Finansowego Spółki.
- od lutego 2006r. Dyrektor ds. Rachunkowości, od stycznia 2007 r.  p.o. Dyrektora Finansowego Boryszew S.A.
- 2000 – 2003: ce-market.com S.A., Kontroler Finansowy
- 1996 – 2000: Arthur Andersen Sp. z o.o.; ostatnio zajmowane stanowisko: Experienced Senior Consultant – Kierownik Projektów

Pan Piotr Szeliga posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Pan Piotr Szeliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 Pan Piotr Szeliga nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Kamil Dobies

Pan Kamil Dobies posiada wykształcenie wyższe.
Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończył również Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu. Zdał egzamin na zarządcę nieruchomości przed Państwowej Komisji Kwalifikacyjną licencja nr 14569.

Doświadczenie zawodowe:
 TGN s.c – praca w charakterze pośrednika w handlu nieruchomościami
 Budlex sp. z o.o. – przedstawiciel handlowy
 Unibax sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 Centernet S.A. – Prezes Zarządu
 Corniche Real Venture sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 działalność gospodarcza – Biuro Doradztwa Zarządzanie Nieruchomościami Kamil Dobies

Rady Nadzorcze:
2003 – obecnie Centernet SA
2007 – Zakłady Garbarskie Skotan sp. z o.o.
2007 – 2 NFI (Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.)

Pan Kamil Dobies nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Hutmen S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 października 2005 r.