Powołanie osób nadzorujących

Numer raportu: 
15/2008
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 20, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. kolejnej kadencji następujące osoby:                                                                1. Kamil Dobies,
2. Dariusz Grzyb,
3. Tadeusz Lesiak,
4. Piotr Szeliga,
5. Zygmunt Urbaniak
6. Piotr Wiśniewski,
Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. (Załączony plik)
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 października 2005 r.