Powołanie prokurentów samoistnych

Numer raportu: 
14/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, Lipiec 25, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25 lipca 2011 roku, podjął uchwały w sprawie ustanowienia Prokurentów w osobach: Pani Anna Kuszell, Pan Mieczysław Wicherski. Udzielone prokury mają charakter samoistny tj. Prokurenci są uprawnieni do samodzielnego dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa Spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Prokurentów w załączonym pliku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.