Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Numer raportu: 
10/2014
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 1, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną IX kadencję następujące osoby: -Pana Kamila Dobiesa, -Pana Jakuba Nadachewicza, -Pana Piotra Szeligę, -Pana Zygmunta Urbaniaka, -Pana Waldemara Zwierza. Pan Kamil Dobies Pan Kamil Dobies jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2007 r. Pan Kamil Dobies ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu. Ponadto zdał egzamin na zarządcę nieruchomości przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną (licencja nr 14569). W latach 2002-2010 pełnił stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki Unibax Sp. z o.o., w latach 2004-2007 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Corniche Real Venture Sp. z o.o, w latach 2009-2011 był Dyrektorem Naczelnym Zakładu Huta Aluminium Konin w Koninie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew S.A. ds. korporacyjnych. Od 2012 r. jest Dyrektorem Zarządzającym Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu. Sprawował funkcje nadzorcze w Skotan Sp. z o.o., NFI Krezus S.A., CenterNet S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Pan Jakub Nadachewicz Pan Jakub Nadachewicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2011 r. Pan Jakub Nadachewicz ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 2006-2007 pełnił stanowisko Wiceprezesa spółki Unibax-Włóknina Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w: Unibax Sp. z o.o. (od 2005 r.), Unipartner Sp. z o.o. (od 2008 r.) oraz Marqueen Sp. z o.o. (od 2010 r.). Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Fundacji Haskala. Sprawuje funkcje nadzorcze w Klubie Sportowym Toruń Unibax S.A. Toruń (od 2006 r.) oraz w spółce Garbarnia Skotan Sp. z o.o. Pan Piotr Szeliga Pan Piotr Szeliga jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2007 roku. Pan Piotr Szeliga ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studnia podyplomowe Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting. W latach 1996 - 2000 pełnił funkcję Experienced Senior Consultant - Kierownik Projektów w Arthur Andersen Sp. z o.o. Następnie od 2000 do 2003 roku był kontrolerem finansowym w ce-market.com S.A. Z Grupą Kapitałową Impexmetal związany jest od 2003 roku, gdzie do 2007 roku zatrudniony był kolejno na stanowiskach: Dyrektor Finansowy ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektor ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Impexmetal S.A. Od 2007 do 2012 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Boryszew S.A. Sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal m. in. Impexmetal S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM SILESIA S.A., FŁT Polska Sp. z o.o., Baterpol S.A. Pan Zygmunt Urbaniak Pan Zygmunt Urbaniak jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2006 roku. Pan Zygmunt Urbaniak jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w spółkach kapitałowych m.in. Karo BHZ, Karo, Unibax. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym. W latach 1995 - 1996 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego" S.A. w Oleśnicy. Od grudnia 1996 roku jest dyrektorem "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. Od 1999 do 2006 roku z około roczną przerwą pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Pan Zygmunt Urbaniak sprawuje funkcje nadzorcze w spólkach: Boryszew (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Impexmetal S.A. Waldemar Zwierz Pan Waldemar Zwierz jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen od 2010 roku. Pan Waldemar Zwierz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno - Rolniczy. Ukończył również studnia podyplomowe na kierunku Metody Optymalizacyjne i Ekonometryczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Karierę zawodową Pan Waldemar Zwierz rozpoczął w 1974 roku w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach. Pracował na stanowiskach: asystent, starszy asystent, adiunkt, zajmując się sprawami ekonomiki i organizacji pracy. W latach 1990 -1994 był Dyrektorem Wydziału Polityki Regionalnej i Budżetu w Urzędzie Wojewódzkim w Skierniewicach. W latach 1994 - 1995 był Dyrektorem Ekonomiczno - Finansowym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Od 1995 do 1997 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Operacji Bankowych w Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. W latach 1997 - 2001 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Boryszew S.A., gdzie również od 2001 do 2005 roku był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Biura ds. Finansów. W latach 2005 - 2007 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Boryszew Erg S.A. i równolegle w latach 2007 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Suwary S.A. Pan Waldemar Zwierz zdobył również doświadczenie zawodowe pracując przez szereg lat w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Waldemar Zwierz jest Członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na IX kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 RMF z dnia 19.02.2009 r.