Pożar na terenie Hutmen S.A.

Numer raportu: 
12/2013
Data publikacji: 
środa, Lipiec 17, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ok. godziny 13 doszło do pożaru na terenie Hutmen S.A. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, w części wynajmowanej przez Spółkę firmie zewnętrznej. Pożar nie dotyczył ciągu technologicznego Hutmen S.A. i nie stanowił zagrożenia w zakresie produkcji realizowanej przez Spółkę. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej