Projekt uchwał ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2009 r.

Numer raportu: 
15/2009
Data publikacji: 
środa, Czerwiec 10, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 24 czerwca 2009 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. Ponadto, Zarząd Hutmen SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. z wykonania obowiązków w 2008 roku, wraz ze stosownymi uchwałami. Zarząd Hutmen S.A. informuje również, iż do dnia sporządzenia niniejszego komunikatu od akcjonariuszy Spółki nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz dotyczące zamiarów zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej, co zostało przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku w Warszawie. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.02.2009 r.