Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.

Numer raportu: 
14/2016
Data publikacji: 
poniedziałek, Maj 23, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.