Projekty uchwał NWZ w dniu 29.10.2015

Numer raportu: 
41/2015
Data publikacji: 
piątek, Październik 2, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 29 października 2015 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.