Projekty uchwał NWZA

Numer raportu: 
19/2007
Data publikacji: 
środa, luty 7, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 16 lutego 2007 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  HUTMEN S.A. Projekt
Uchwała nr 1*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę:
 …………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
……………………….,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.10.2005 r.