Projekty uchwał NWZA

Numer raportu: 
62/2007
Data publikacji: 
czwartek, Wrzesień 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 21 września 2007 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. Projekt

Uchwała nr 1*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę: …………………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

……………………….,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA