Projekty uchwał ZWZ

Numer raportu: 
6/2014
Data publikacji: 
poniedziałek, Czerwiec 2, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.