Projekty uchwał ZWZ na 23.04.2015

Numer raportu: 
16/2015
Data publikacji: 
piątek, Marzec 27, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.