Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 r.

Numer raportu: 
12/2008
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 6, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 19 czerwca 2008 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.10.2005 r.