Rezygnacja osoby nadzorującej

Numer raportu: 
24/2011
Data publikacji: 
piątek, Wrzesień 2, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 1 września 2011 r., otrzymał od Pana Jana Ziaji – członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pismo w sprawie jego rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. z dniem 1 wrzesnia 2011 roku. Pan Jan Ziaja nie podał przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...