Rozwiązanie znaczącej umowy

Numer raportu: 
6/2008
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 4, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej HMN Szopienice S.A. drugostronnie podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr NS/02/2005, zawartej w dniu 30 maja 2005 roku pomiędzy HMN Szopienice S.A., a Hutmen S.A., określającej zasady i warunki sprzedaży miedzy Spółkami (RB nr 20/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.) Umowa ta zostaje rozwiązana z dniem 1 marca 2008r., porozumieniem zawartym w dniu 29 lutego 2008r., co skutkuje przejęciem z dniem 1 marca 2008 roku, przez HMN Szopienice S.A. funkcji handlowo-marketingowych dla wyrobów HMN Szopienice S.A., dotychczas realizowanych przez Hutmen S.A.
Przewidywanym skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania w/w umowy będzie spadek wartości przychodów Hutmen S.A,. związany ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych przez Hutmen S.A. towarów, o wyroby dotychczas produkowane przez HMN Szopienice S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 5 RMF GPW