Rozwiązanie znaczącej umowy

Numer raportu: 
9/2008
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 30, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Walcownią Metali „Dziedzice” S.A., spółką zależną od Hutmen S.A., porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr NS/01/2005, zawartej w dniu 30 maja 2005 roku pomiędzy WM „Dziedzice” S.A., a Hutmen S.A., określającej zasady i warunki sprzedaży miedzy Spółkami (RB nr 20/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.) Umowa ta zostaje rozwiązana z dniem 1 maja 2008 roku, porozumieniem zawartym w dniu 30 kwietnia 2008 roku, co skutkuje przejęciem z dniem 1 maja 2008 roku przez WM „Dziedzice” S.A. funkcji handlowo-marketingowych dla wyrobów WM „Dziedzice” S.A., dotychczas realizowanych przez Hutmen S.A.
Przewidywanym skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania w/w umowy będzie spadek wartości przychodów Hutmen S.A,. związany ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych przez Hutmen S.A. towarów, o wyroby dotychczas produkowane przez WM „Dziedzice” S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 5 RMF GPW