Stanowisko Zarządu do ogłoszonego wezwania dot. sprzedaży akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
46/2015
Data publikacji: 
poniedziałek, Październik 19, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje Stanowisko Zarządu Hutmen S.A. dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 2 października 2015 r. Podstawa prawna: art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych