Stanowisko Zarządu Hutmen S.A. dot. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Numer raportu: 
17/2014
Data publikacji: 
piątek, Październik 10, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje Stanowisko Zarządu Hutmen S.A. dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 25 września 2014 r. Podstawa prawna: art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych