Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie publikacji zamieszczonej na stronie internetowej parkiet.com, dotyczącej wykonania prognozy zysku netto opublikowanej w raporcie bieżącym nr 51/2006 z dnia 11 września 2006 r.

Numer raportu: 
28/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 26, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen SA oświadcza, że publikacja zamieszczone na stronie internetowej Parkiet.com z dnia 23 lutego 2007 r. zatytułowana „Hutmen zarobił w 2006 r. 32,6 mln zł” jest całkowicie niezgodna z treścią opublikowanych raportów bieżących, w których przedstawiono prognozy przychodów ze sprzedaży i zysku netto w 2006 roku.

Spółka nigdy nie publikowała prognozy zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w wartości 32,6 mln PLN, a tym bardziej 40,2 mln PLN.

Publikowane w raportach bieżących prognozy przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto odnosiły się wyłącznie do wyników skonsolidowanych prezentowanych w Rachunku Zysków i Strat Grupy Hutmen.

Ostatnia prognoza opublikowana w raporcie bieżącym Nr 51/2006 z dnia 11 września 2006 roku zakładała:
1. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług w wysokości
1 780 mln PLN (wykonano 1 750 mln PLN, co stanowi realizację prognozy
w 98,3 %)
2. zysk netto w wysokości 40,2 mln PLN (wykonano 37,8 mln PLN, co stanowi realizację prognozy w 94,2 %)

Przeprowadzone przez autora publikacji porównanie prognozy skonsolidowanego zysku netto z ewidencyjnie przypisaną częścią wypracowanego zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego nie może być w żaden sposób interpretowane jako mniejsze o 19 % wykonanie prognozy skonsolidowanego zysku netto Grupy Hutmen w 2006 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe