Terminy publikacji raportów okresowych

Numer raportu: 
2/2014
Data publikacji: 
środa, Styczeń 29, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2014. I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za IV kwartał 2013 r. – 19 lutego 2014 r., - za I kwartał 2014 r. – 12 maja 2014 r., - za III kwartał 2014 r. – 7 listopada 2014 r. II. Raporty roczne za 2013 r. - jednostkowy – 14 kwietnia 2014 r., - skonsolidowany – 14 kwietnia 2014 r. III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2014 r. – 12 sierpnia 2014 r. Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: §83 ust. 1 i 3, §101 ust. 2 oraz §103 ust. 1 RMF