Terminy publikacji raportów okresowych

Numer raportu: 
6/2015
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 16, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2015. I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: - za I kwartał 2015 roku – 12 maja 2015 roku, - za III kwartał 2015 roku – 9 listopada 2015 roku. II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2015 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2015 roku - 12 sierpnia 2015 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: §83 ust. 1 i 3, §101 ust. 2 , §102 ust. 1 oraz §103 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.