Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku

Numer raportu: 
13/2007
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. we Wrocławiu informuje, że zgodnie z oświadczeniem zawartym raporcie bieżącym nr 25/2006, opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2006 roku, raporty okresowe będą publikowane w formie raportów skonsolidowanych rozszerzonych. Raporty okresowe HUTMEN S.A. będą publikowane w roku 2007 w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone:
- za IV kwartał 2006 r. – 23 lutego 2007 r.,
- za I kwartał 2007 r. – 10 maja 2007 r.,
- za II kwartał 2007 r. – 9 sierpnia 2007 r.,
- za III kwartał 2007 r. – 9 listopada 2007 r.  
II. Raporty roczne za 2006 r.
- jednostkowy - 20 kwietnia 2007 r.,
- skonsolidowany - 20 kwietnia 2007 r.
III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2007 r. - 10 września 2007 r.
      
§ 100 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.