Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 r.

Numer raportu: 
3/2008
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 28, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe HUTMEN S.A. będą publikowane w roku 2008 w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone:
- za IV kwartał 2007 r. – 22 lutego 2008 r.,
- za I kwartał 2008 r. – 9 maja 2008 r.,
- za II kwartał 2008 r. – 8 sierpnia 2008 r.,
- za III kwartał 2008 r. – 7 listopada 2008 r.  
II. Raporty roczne za 2007 r.
- jednostkowy - 18 kwietnia 2008 r.,
- skonsolidowany - 18 kwietnia 2008 r.
III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2008 r. – 12 września 2008 r.
§ 100 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.