Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.

Numer raportu: 
2/2009
Data publikacji: 
sobota, Styczeń 17, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe Hutmen S.A. będą publikowane w roku 2009 w następujących terminach: I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe:
- za IV kwartał 2008 r. – 24 lutego 2009 r.,
- za I kwartał 2009 r. – 12 maja 2009 r.,
- za II kwartał 2009 r. – 11 sierpnia 2009 r.,
- za III kwartał 2009 r. – 10 listopada 2009 r.  
II. Raporty roczne za 2008 r.
- jednostkowy – 29 maja 2009 r.,
- skonsolidowany – 29 maja 2009 r.
III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2009 r. – 25 września 2009 r.
§ 100 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.