Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

Numer raportu: 
3/2010
Data publikacji: 
środa, Styczeń 20, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe Hutmen S.A. będą publikowane w roku 2010 w następujących terminach: I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za IV kwartał 2009 r. – 24 lutego 2010 r., - za I kwartał 2010 r. – 12 maja 2010 r., - za III kwartał 2010 r. – 8 listopada 2010 r. II. Raporty roczne za 2009 r. - jednostkowy – 26 kwietnia 2010 r., - skonsolidowany – 26 kwietnia 2010 r. III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2010 r. – 24 sierpnia 2010 r. Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego z II kwartał 2010 roku. § 100 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.