Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Numer raportu: 
2/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 24, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe Hutmen S.A. będą publikowane w roku 2011 w następujących terminach: I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za IV kwartał 2010 r. – 23 lutego 2011 r., - za I kwartał 2011 r. – 10 maja 2011 r., - za III kwartał 2011 r. – 7 listopada 2011 r. II. Raporty roczne za 2010 r. - jednostkowy – 14 kwietnia 2011 r., - skonsolidowany – 14 kwietnia 2011 r. III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2011 r. – 19 sierpnia 2011 r. Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego z II kwartał 2011 roku. § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.